Graham Benton

Managing Director, LishaBora Ltd.

Phone: +254 717 466 154

Email: graham@lishabora.co.ke

Mailing Address

P.O. Box 912-00900

Kiambu, Kenya